Služby

Vizuálny tréning ja systematicky vybudovaný. To znamená, že sa riadi presne podľa stupna vývoja videnia. S tým sa zabezpečí, že sa najprv neučí posledné pred prvým a necvičia sa žiadne cviky samostatne, ale v celku, podľa danej potreby pacientov. To samozrejme znamená aj plnú spoluprácu pacientov pri cvičení.

Po vyhodnotení testov a meraní sa každému pacientovi vyhotovený individuálny cvičebný program.

Tréning obsahuje 10 jednotiek, ktoré sa pacient naučí a vyskúša si ich u nás v praxi.

Denné domáce cvičenie trvá asi 10 min. Potrebný materiál si môžete kúpiť, alebo zapožičať (na kauciu) u nás.

Po 2-3 týždňoch sa pacienti dostavia zase do praxe, kde dostanú nový súbor cvičení.

Priebežne a po ukončení sa robia kontroly.

Analýza

Cvičenia