Najčastejšie otázky

Ktorým deťom sa dá pomocou vizuálneho tréningu pomôcť?

V školách sa vyskytujú deti, ktoré majú priemernú až vyššiu inteligenciu a napriek pomoci zo strany rodičov a doučovacích pedagógov majú zhoršené výsledky v čítaní a písaní. Nesúmerné písmo, zlé dodržanie linajok, chybné vymaľovanie, vynechávanie alebo zámena písmen, nechuť čitať a rýchla únava pri práci do blízka sú prvé znaky, ktoré si rodičia všimnú. Pripisujú to lenivosti detí, ktoré majú čiastočne aj iné problémy motoriky, orientácie, hyperaktivity a nesústredenia sa. Tu sa môže skutočné jednať o vizuálny problém. Pri očnej skúške ostrosti vykazujú oči 100%-výkon. Ďalšie poruchy funkcie ostávajú väčšinou neodkryté a preto sa hľadajú ďalšie príčiny zlyhania pri učení.

Naše oči musia pracovať v tíme. Aj keď jednotlivo fungujú bezchybne, ale nespolupracujú na jednej úrovni, problémy v spracovaní vnemov vo videní je len otázka času, kedy sa ukážu.

Dá sa krátkozrakosť znížiť?

U každého človeka existuje u krátkozrakosti diel funkčný a diel štrukturálny. Funkčný diel podlieha rôznym vplyvom a preto nikdy nie je stály. Tento diel je vizuálnym tréningom ovplyvniteľný a korigovateľný. Štrukturálny diel je daný vývojom tkanív a je stály a daný od narodenia. Tento diel sa ovplyvniť nedá. Podľa veku a výšky krátkozrakosti sa môže vizuálny tréning nasadiť.

Dajú sa okuliare na čítanie v staršom veku "odtrénovat"?

Nie, ale dá sa posunúť hranica a držať videnie do blízka na určitej výške dlhší čas, ako je normálne. Na základe tréningu sa metabolizmus zlepšuje a šošovka a príslušné svaly ostávajú lepšie prekrvené a flexibilnejšie. Potom sú aj okuliare na čítanie zaujímavé až po 50 a nie pred 45 rokom.

Ďalšou výhodou flexibility je, že netreba silné dioptrie na čítanie a tým je závislosť na používaní okuliarov nižšia.