Vizuálny tréning

Funkcionálna optometria, alebo Behavioral Optometry-USA sa zaoberá s funkčnou poruchou, ktorá sa prejavuje u zdravých očí s poruchami pri pozeraní sa, alebo vznikla následkom zlého vývinu videnia. Tieto poruchy vedú k problémom vizuálneho vnímania.

Vizuálne vnímanie sa vyvíja od najútlejšieho detstva až po starobný vek- nie je daný žiadny koniec tohto vývinu, lebo videnie nie je len fyzika, alebo fyziológia.

Preto sa vizuálne problémy nedajú niekedy vyriešiť len okuliarovou korekciou, ale sa musí zmeniť aj vizuálne "správanie sa".

Neuvedomujeme si veľakrát, že vizuálny systém spracováva neuveriteľné množstvo informácií o našom okolí. Ak niečo "vidíme", nepozeráme sa len svojimi ocami, ale používame porovnávanie, identifikáciu a interpretáciu naraz - toto všetko je diel nášho vizuálneho systému.